school voor nieuwe
volkshuisvesting

Waarom

Bureau073 bv organiseert voor u de school voor nieuwe volkshuisvesting (PE-gecertificeerd). Vanuit uw vraagstukken rondom het wonen wordt met en voor u een programma georganiseerd vanuit actuele maatschappelijke en volkshuisvestelijke transities.

 

Hoe vertaalt u de veranderingen die op u af komen in concrete aanpakken en sturingen. Op korte en lange termijn.

 

Vanuit inhoud ontwikkelen we met elkaar inspiratie .Daarvoor organiseren wij masterclasses.Dat kan gaan om maatwerk in uw eigen omgeving. Met deelnemers uit uw organisatie of juist vanuit uw lokale netwerk. Met uw deskundigheid die voorop staat.Onze masterclasses voor u in eigen huis.Dat kan op basis van maatwerk waarin we uw specifieke uitgangspositie en vraagstukken als basis kiezen of een masterclass uit ons basisprogramma.

 

In ons basisprogramma bieden we ook masterclasses aan op basis van open inschrijving. Juist dan is er vaak sprake van verrassende ontmoetingen met andere deelnemers.   

 

Met wie doen we dit? Met iedereen die dagelijks met woonvraagstukken bezig is. Aanbieders en vragers.

 

We organiseren met elkaar inspiratie. Gaan op zoek naar samenhangen. Geven zicht op hoe dat een plaats kan krijgen in uw eigen sturing of toezicht op de sturing.

Voor wie

Onze deelnemers zijn beleidsmakers, wethouders, corporatiebestuurders, toezichthouders maar ook producenten van woonvoorzieningen, financiers van wonen, gemeenteraadsleden, (georganiseerde) huurders en bewoners.

 

U stelt zelf uw gewenste omgeving voor uw masterclass samen binnen en/of buiten uw organisatie. De school is de ontmoetingsplek waar vanuit volkshuisvesting en wonen de belangrijke transities in de samenleving in samenhang aan de orde komen.

 

Er speelt heel veel op tal van terreinen: energie, sociaal-cultureel, economisch/ruimtelijk, informatie, klimaat en wonen-welzijn-zorg. Transities die van grote invloed zijn op het wonen, de leefbaarheid van buurten en wijken en de betaalbaarheid voor huurders en eigenaren. In ons progrmma bespreken en verbinden we deze transities. 

 

Hoe geeft u al deze ontwikkelingen een plek in uw organisatiestrategie, prestatieafspraken, risicobeheersing, assetmanagement en strategisch voorraadbeleid? Hoe maakt u hierover verantwoorde korte en lange termijn afwegingen?

 

Op al deze terreinen bent u aangewezen op tal van partners, gemeente, instellingen, huurdersorganisaties. Daarover gaan onze boeiende masterclasses: inspiratie, verdieping en hoe uw eigen agenda ermee wordt ingevuld.

  

 

bureau073

De school is een van de activiteiten van bureau073. Ons programma staat onder leiding van ervaren professionals. In uw eigen omgeving gaan zij in gesprek met uw eigen professionals om een waardevolle op u toegespitste masterclass in te vullen.

de programma's

a

masterclasses

inspiratie

dagdeel

 

 

lees meer

b

masterclasses

inspiratie en verdieping

dag

 

lees meer

c

masterclasses

inspiratie,verdieping

en uitwerking:

meerdaags 

lees meer

Lidmaatschap NRTO

Ook bureau073 borgt zijn kwaliteit. Onder meer door in het bezit te zijn van het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Wij onderschrijven de opgestelde gedragscodes (voor zakelijke en privĂ© afnemers) en algemene voorwaarden van het NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding).Uiteraard hanteren wij een privacyreglement. 

 

PE-punten

Na het volgen van onze opleidingen kunnen zogenaamde PE-punten worden toegekend aan bestuurders en commissarissen van woningcorporaties en andere organisaties die een NRTO lidmaatschap en/of een CRKBO registratie als verplicht stellen.

registratie CRKBO

bureau073 b.v. is ook toegelaten tot en geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Daarbij is door het CRKBO getoetst op de beginselen van de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, kenbaarheid, redelijkheid en betrouwbaarheid