school voor nieuwe
volkshuisvesting

Waarom

Onze maatschappij verandert in hoog tempo. Zo ook onze volkshuisvesting. Waarden vragen een nieuwe vertaling. bureau073 bv faciliteert uw ontwikkeling in de school voor nieuwe volkshuisvesting (PE-gecertificeerd). Vanuit uw vraagstukken rondom het wonen wordt in verschillende masterclasses met en voor u een programma georganiseerd vanuit actuele maatschappelijke en volkshuisvestelijke transities. Hoe vertaalt u de veranderingen die op u af komen in concrete aanpakken en sturingen. Op korte en lange termijn. Daarvoor organiseren wij masterclasses. Bij u in eigen huis en soms met open inschrijving.

Voor wie

Onze deelnemers zijn beleidsmakers, wethouders, corporatiebestuurders, toezichthouders maar ook producenten van woonvoorzieningen, financiers van wonen, gemeenteraadsleden, (georganiseerde) huurders en bewoners. U stelt zelf uw gewenste omgeving voor uw masterclass samen binnen en/of buiten uw organisatie. De school is de ontmoetingsplek waar vanuit volkshuisvesting en wonen de belangrijke transities in de samenleving in samenhang aan de orde komen: energie, sociaal-cultureel, economisch/ruimtelijk, Informatie, klimaat en wonen-welzijn-zorg.

bureau073

De school is een van de activiteiten van bureau073. Ons programma staat onder leiding van ervaren professionals. In uw eigen omgeving gaan zij in gesprek met uw eigen professionals om een waardevolle op u toegespitste masterclass in te vullen.

de programma's

a

masterclasses

inspiratie

dagdeel

 

 

lees meer

b

masterclasses

inspiratie en verdieping

dag

 

lees meer

c

masterclasses

inspiratie,verdieping

en uitwerking:

meerdaags 

lees meer

Lidmaatschap NRTO

Ook bureau073 borgt zijn kwaliteit. Onder meer door in het bezit te zijn van het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Wij onderschrijven de opgestelde gedragscodes (voor zakelijke en privĂ© afnemers) en algemene voorwaarden van het NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding).Uiteraard hanteren wij een privacyreglement. 

 

PE-punten

Na het volgen van onze opleidingen kunnen zogenaamde PE-punten worden toegekend aan bestuurders en commissarissen van woningcorporaties en andere organisaties die een NRTO lidmaatschap en/of een CRKBO registratie als verplicht stellen.

registratie CRKBO

bureau073 b.v. is ook toegelaten tot en geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Daarbij is door het CRKBO getoetst op de beginselen van de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, kenbaarheid, redelijkheid en betrouwbaarheid