school voor nieuwe
volkshuisvesting

Waarom

Onze maatschappij verandert in hoog tempo. Zo ook onze volkshuisvesting. Waarden vragen een nieuwe vertaling. De Woningwet 2015 geeft een nieuw kader. Veranderingen voor gemeenten, woningcorporaties, huurdersorganisaties en hun stakeholders, bestuurders, commissarissen, medewerkers en huurders. De school voor nieuwe volkshuisvesting brengt hier inzicht, kennis en ontwikkeling. Welkom in deze boeiende wereld.

Voor wie

De school is gericht op iedereen die beleidsmatig, of als beslisser of als toezichthouder betrokken is bij gemeenten, huurdersorganisaties, woningcorporaties, woonzorgaanbieders en beleggers/financiers in de woningmarkt. De school is voor hen de ontmoetingsplek op zoek naar kennis en inzicht in economische en maatschappelijke vraagstukken van woningmarkt en volkshuisvesting.

bureau073

De school is een van de activiteiten van bureau073. Een concrete plek in ’s-Hertogenbosch om samen te komen en volkshuisvestelijke waarden opnieuw te interpreteren en toe te passen.

de programma's

a

kennissessies

kennis en inzicht,

kennisoverdracht

 

lees meer

b

masterclasses

kennisdeling en

inzicht

 

lees meer

c

werkateliers

gezamenlijke kennisoverdracht, 

deling & toepassing

lees meer

Lidmaatschap NRTO

Ook bureau073 borgt zijn kwaliteit. Onder meer door in het bezit te zijn van het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Wij onderschrijven de opgestelde gedragscodes (voor zakelijke en privé afnemers) en algemene voorwaarden van het NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding).

 

PE-punten

Na het volgen van onze opleidingen kunnen zogenaamde PE-punten worden toegekend aan bestuurders en commissarissen van woningcorporaties en andere organisaties die een NRTO lidmaatschap en/of een CRKBO registratie als verplicht stellen.

registratie CRKBO

bureau073 b.v. is ook toegelaten tot en geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Daarbij is door het CRKBO getoetst op de beginselen van de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, kenbaarheid, redelijkheid en betrouwbaarheid