Wij zijn lid van de NRTO en onderschrijven de gedragscode van de NRTO. Wij hanteren dan ook de leveringsvoorwaarden van de NRTO voor de school voor nieuwe volkshuisvesting. Daarin wordt onderscheid gemaakt in privé en zakelijk. Voor deelnemers die privé inschrijven zijn enkel de algemene voorwaarden van de NRTO van toepassing. Voor zakelijke inschrijvers gelden ook onze eigen voorwaarden.

 

algemene Voorwaarden van de NRTO (website NRTO)

 

Ook gelden voor zakelijke deelnemers onze eigen voorwaarden voor zover die aanvullend zijn en uiteraard niet strijdig (bij eventuele strijdigheid gelden altijd de NRTO-voorwaarden).

De belangrijkste specifieke voorwaarden van bureau073 zijn:

  • Annuleren van een opleiding kan kosteloos tot zes weken voor aanvang van de opleiding
  • Tussen zes en vier weken wordt 50% van de kosten gerekend. Daarna is (ook bij tussentijds stoppen van een opleiding) het volledige bedrag verschuldigd.
  • U mag zich voor een opleiding die u zakelijk gaat volgen, laten vervangen (indien de opleiding nog niet is gestart en met tijdig bericht).
  • De kosten zijn bij een zakelijke overeenkomst bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
  • Eventuele restitutie vindt binnen drie weken plaats nadat het recht op restitutie is ontstaan.
  • Alle verstrekte lesmaterialen blijven eigendom van bureau073 en mogen niet (schriftelijk of elektronisch) aan derden worden verstrekt.
  • Uw inbreng en informatie zijn voor ons strikt vertrouwelijk.
  • Bij onvoldoende inschrijvingen en overmacht situaties gaat een opleiding niet door (en vindt volledige restitutie plaats).
  • Een inschrijving kan zonder opgave van redenen worden geweigerd.

 

algemene voorwaarden bureau073 bv (pdf)